Strona główna / RODO

RODO

Szanowni Państwo,

Ochrona danych osobowych jest jednym z priorytetów C&C Partners sp. z o.o. Z uwagi na powyższe oraz wobec wejścia w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest C&C Partners sp. z o.o. z siedzibą
  w Lesznie (64-100) przy ul. 17 Stycznia 119, 121 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000203531, posiadająca nr NIP: 6970013242 oraz nr REGON: 410024753;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
  w sprawach związanych z ochroną danych osobowych za pośrednictwem adresu 
  e-mail: rodo@ccpartners.pl
 3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. wysyłki pocztą elektroniczną Newslettera Spółki (zawierającego w szczególności informacje dotyczące firmy, nowych jej produktów oraz aktualnej oferty). Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych oraz zwiększaniu sprzedaży oraz na utrzymywaniu relacji biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. korespondencji mailowej, faksowej lub telefonicznej z Państwem. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z Państwem, udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania oraz nawiązania i utrzymywania relacji biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. profilowanie Państwa ruchu sieciowego na naszych podstronach internetowych oraz przeglądanych produktów w celu przedstawienia spersonalizowanej oferty handlowej. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych oraz zwiększaniu sprzedaży oraz na utrzymywaniu relacji biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w w/w celach przez niżej wymienione okresy, w przypadku:
  1. Newslettera – do czasu wycofania zgody na otrzymywanie go, a po tym czasie jeszcze przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
  2. pytania zgłoszonego za pośrednictwem „Formularza kontaktowego” – do czasu ostatecznego udzielenia odpowiedzi na nie, a po tym czasie jeszcze przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
  3. korespondencji mailowej, faksowej lub telefonicznej z Państwem – przez okres konieczny do utrzymywania bieżących relacji (np. wymiany korespondencji), a po jej ustaniu – przez okres roku;
  4. Profilowanie przeglądanych podstron i produktów – do czasu wycofania zgody na profilowanie lub przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
 5. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, ale konieczne z uwagi na realizację celów, o których mowa w pkt. 3.
 6. Państwa dane osobowe w postaci adresu IP będą wykorzystywane do profilowania i podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Oznacza to, że administrator może wykorzystać systemy informatyczne, które przetwarzają Państwa dane i automatycznie je analizują na potrzeby realizacji działań marketingowych. Do komunikacji z Państwem w tym celu możemy wykorzystać adres e-mail lub numeru telefonu przekazane w formularzu kontaktowym.
 7. Przysługują Państwu następujące prawa, związane przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem;
  2. prawo dostępu do danych osobowych;
  3. prawo żądania sprostowania danych osobowych;
  4. prawo żądania usunięcia danych osobowych;
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy administrator przetwarza dane na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu;
  7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Broszura securityNET – elementy do budowy sieci LAN

Broszury

Broszura securityNET – elementy do budowy sieci LAN

Pobierz plik
Katalog kabli securityNET 2022

Materiały marketingowe

Katalog kabli securityNET 2022

Pobierz plik
Logo securityNET

Logo securityNET

Pobierz plik
Instrukcja montażu modułów beznarzędziowych STP

Instrukcja montażu modułów beznarzędziowych STP

Pobierz plik
Instrukcja montażu szaf stojących CCSS

Instrukcja montażu szaf stojących CCSS

Pobierz plik
Instrukcja montażu – panel krosowy UTP

Instrukcja montażu – panel krosowy UTP

Pobierz plik